TRZĘSIEMY ZIEMIĄ

„4 BAU” sp. z o.o. to prężnie rozwijającą się firma, zajmująca się szeroko pojętymi robotami wyburzeniowymi
obiektów budowlanych w konstrukcji betonowej, żelbetowej, stalowej i drewnianej.

Usługi

Nasze usługi

Przeprowadzamy rozbiórki metodą tradycyjną
z użyciem najnowocześniejszego,
dostępnego obecnie na rynku sprzętu.
Wyburzanie budynków, fabryk, hal
magazynowych metodą saperską,
przy użyciu materiałów wybuchowych.
Przygotowywanie terenu pod wszelkiego
rodzaju inwestycje budowlane (nasypy, wykopy,
wykopy metodą podstropową).

Jako firma „4 BAU” prowadzimy również działalność z zakresu prac ziemnych, wykonujemy wykopy zarówno metodą tradycyjną jak również metodą podstropową oraz top & down. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie budowy wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych oraz przygotowania terenów pod inwestycje budowlane.

Ponadto w zakresie świadczonych usług oferujemy:

 • prace wyburzeniowe wszelkiego typu
 • cięcie specjalistycznym sprzętem konstrukcji metalowych i urządzeń
 • kruszenie betonu i żelbetonu
 • przerób gruzu
 • usuwanie azbestu i innych szkodliwych dla środowiska i człowieka materiałów
 • likwidacja szkód po różnego rodzaju klęskach żywiołowych
 • ścianki szczelinowe, larseny
 • karczowanie pni drzew

W sprzedaży mamy również kruszywa w szczególności betonowe i ceglane we wszystkich frakcjach.

W swoich strukturach 4 BAU utrzymuje również Pion Ochrony Informacji Niejawnych dysponując Pełnomocnikiem ds. Ochrony informacji Niejawnych wymaganym przy realizacji zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej i innych instytucji państwowych.

Działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy do współpracy!

Prace ziemne:

Wyburzenia:

Roboty Sanitarne:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

85 749 99 93
znak FEPR barwy RP herb WP znak UEEFRR

Projekt "Bon antywirusowy" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Tytuł projektu Projekt "Bon antywirusowy"
 • Cele projektu: dostosowanie do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych.
  Granty zostały przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

Dofinansowaniu podlegały wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania).

 • Planowane efekty: Efektem projektu jest reorganizacja, doposażenie i zmiana procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.
 • Całkowita wartość projektu: 90 544,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 66 251,70 zł